Logo Sông Cấm

Năng lực thi công

1. Kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng

Với đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật chuyên sâu có nhiều kinh nghiệm, trong gần một thập kỷ qua, Công ty đã có nhiều kinh nghiệm trong thi công và quản lý các công trình dân dụng và công nghiệp. Hàng năm Công ty thường xuyên được đầu tư, đổi mới, bổ xung về năng lực thiết bị, về chủng loại phù hợp với chức năng hành nghề và các dây chuyền thi công tiên tiến, hiện đại với mục tiêu cơ giới hóa, hiện đại hóa trong thi công giúp nâng cao năng suất lao động, rút ngắn thời gian hoàn thành công trình. Công ty có mô hình quản lý, sản xuất tiên tiến, hợp lý và hiệu quả với đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và đội ngũ công nhân lành nghề được đào tạo cơ bản và rèn luyện, thử thách qua các công trình, có bản lĩnh nghề nghiệp, sẵn sàng hoàn thành các nhiệm vụ phức tạp nhất.

2. Mục tiêu chất lượng

  • Triển khai áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 và nhận được chứng chỉ.
  • Giải quyết tốt nhất các thắc mắc của khách hàng, đảm bảo giải quyết ổn thỏa tối thiểu 98% các khiếu nại. Không ngừng phấn đầu và duy trì chất lượng nhằm thỏa mãn sự hài lòng của khách hàng.

3. Chính sách chất lượng

  • Cung cấp các sản phẩm đảm bảo chất lượng tốt nhất, đáp ứng các yêu cầu cao nhất của khách hàng. Để thực hiện được chính sách trên, Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Cấm cam kết:
  • Toàn thể CBNV-LĐ trong Công ty đồng tâm nhất trí triển khai thực hiện triệt để hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008.
  • Ban lãnh đạo Công ty đoàn kết sáng suốt trong việc hoạch định mục tiêu phương hướng sản xuất- kế hoạch hoạt động của Công ty trong từng thời kỳ nhằm đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho mọi CBCNV trong Công ty và đảm bảo sự tăng trưởng, phát triển bền vững của Công ty.
  • Tạo mọi điều kiện, cơ hội để đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, trang bị phương tiện tốt nhất cho CBCNV của Công ty.
  • Cán bộ CNV lao động luôn phấn đấu rèn luyện, trau dồi kiến thức, ý thức được trách nhiệm của bản thân, hoàn thành nhiệm vụ được giao đáp ứng được yêu cầu công tác, các đòi hỏi của thị trường và khách hàng.