Logo Sông Cấm

联系我们

交易办事处

地址:海防市,红庞郡,楚油坊,油火路,林产区Km5

税号:0200.893.424

导演:Nguyen Quang Trung

Yen Bai省分行

地址: Tan Thinh, Yen Bai, Viet Nam

税号:0200.893.424-001

分行经理: Pham Hoang Lam

联系方式

xaydung.songcam.hp@gmail.com xaydung.songcam@yahoo.com

Phone: (84) (0225) 3540568
Fax: (84) (0225) 3540569

Combined ShapeCreated with Sketch.

我们随时准备着

不要犹豫,如果您有任何与建筑行业相关的问题,请立即联系我们,我们将竭诚支持和解答纠正公司“永远倾听和理解”的经营理念。

去公司的路

跟着我们